I.C.E.

I.C.E.

  • přípravek proti teplotnímu stresu
  • dávkuje se do krmných směsí pro dojnice